English
  VANLANG VIETNAMESE CULTURAL & LANGUAGE SCHOOL  
   


Trang tin

Thông báo khai giảng năm học 2016
Feb-4-2016


Nhằm mục tiêu giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa truyền thống của người Việt qua việc giảng dạy tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết), giúp trẻ em gốc Việt hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn học, luân lý, đạo đức và phong tục tập quán của dân tộc, các lớp học của Trường Việt Ngữ VĂN-LANG (năm thứ 22) sẽ được tổ chức hàng tuần vào mỗi chiều thứ Sáu, từ 6 giờ 00 đến 8 giờ 30.


Địa điểm học và ghi danh:

Trường Chief Sealth International High School

2600 SW Thistle St – Seattle, WA 98126 

Ngày ghi danh: Thứ Sáu, ngày 19/2 và 26/2/2016 (từ 6:00 pm – 8:30 pm) 

Ngày khai giảng: Thứ Sáu, ngày 4/3/2016 (từ 6:00 pm – 8:30 pm)

Trường chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên (xin phụ huynh mang theo giấy xác nhận năm sinh của con em khi ghi danh Lớp Vỡ Lòng). Trường có lớp nh ngữ ESL (miến phí, dành cho phụ huynh).


Read More »   


 Back
 
 
   

Bookmark and Share