English
  VANLANG VIETNAMESE CULTURAL & LANGUAGE SCHOOL  
   


Trang tin

Thông báo khai giảng năm học 2015
Mar-20-2015


KÍNH GỬI: Quý vị Phụ huynh Học sinh,
Nhằm mục tiêu giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa truyền thống của người Việt qua việc giảng dạy tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết), giúp trẻ em gốc Việt hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn học, luân lý, đạo đức và phong tục tập quán của dân tộc, các lớp học của Trường Việt Ngữ VĂN-LANG (năm thứ 21) sẽ được tổ chức hàng tuần vào mỗi chiều thứ Sáu, từ 6 giờ 00 đến 8 giờ 30.

Địa điểm học và ghi danh: Trường Chief Sealth International High School
2600 SW Thistle St – Seattle, WA 98126

Ngày ghi danh: Thứ Sáu, ngày 20/3 và 27/3/2015 (từ 6:00 pm – 8:30 pm)Ngày khai giảng: Thứ Sáu, ngày 03/4/2015 (từ 6:00 pm – 8:30 pm)

Trường chỉ nhận học sinh từ 7 tuổi trở lên (xin phụ huynh mang theo giấy xác nhận năm sinh của con em khi ghi danh Lớp Vỡ Lòng). Trường có lớp Anh ngữ ESL (miễn phí, dành cho phụ huynh).
Trong chiều hướng phát triển hiện nay trường cần tuyển dụng thêm các giáo viên thiện nguyện đã từng giảng dạy tiếng Việt hoặc yêu thích công việc này (trường có lớp hướng dẫn về phương pháp giảng dạy). Rất mong được sự cộng tác của quý phụ huynh và các bạn trẻ. Xin liên lạc số điện thoại (206) 497-4796 , hoặc địa chỉ email: vanlangwa@gmail.com để biết thêm chi tiết.
Xin thành thật cám ơn quý vị.
BAN ĐIỀU HÀNH


Read More »   


 Back
 
 
   

Bookmark and Share